X

Er zijn nog geen producten in jouw winkelwagen geplaatst.

Categorieën

0

Er zijn nog geen producten in jouw winkelwagen geplaatst.

Download algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden  
 
 
Algemeen:
Onder merkspul.nl in deze algemene voorwaarden wordt verstaan Aquatrades Krimpen a/d IJssel.
En is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24427173 als waar ook deze voorwaarden zijn gedeponeerd.

Toepasselijkheid van deze voorwaarden.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al de rechtsbetrekkingen waarbij merkspul.nl optreedt als leverancier van producten.

Overeenkomst.
De koopovereenkomst tussen merkspul.nl en de koper komt tot stand op het moment dat een bestelling is betaald.
merkspul.nl zal u een orderbevestiging per email opsturen en later een betalingsbevestiging en het tijdstip van verzending
merkspul.nl behoud zich het recht voor de producten die niet binnen tien dagen na het tot stand komen van de overeenkomst zijn betaald, te verkopen aan een andere partij.
Indien het product alsnog na deze tien dagen wordt betaald, zal de levering van dit product onder voor behoud van beschikbaarheid en eventuele prijswijzigingen worden geleverd.

Prijzen.
Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW echter gebruikte artikelen vallen onder de marge regeling en er kan derhalve daarom geen BTW van worden afgetrokken.
merkspul.nl heeft het recht prijzen te wijzigingen en is niet verantwoordelijk voor het verkeerd plaatsen van foto’s of prijzen.
Indien de koper zich niet in het land van verzending bevindt, is de koper aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting en invoerrechten.

Aanbiedingen.
Alle aanbiedingen van merkspul.nl zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten.

Verzendkosten.
Alle prijzen tot € 100,00 zijn exclusief verzendkosten.
Bij bestellingen boven de € 100,00 worden geen verzendkosten berekent.
De verzendkosten  binnen Nederland bedragen voor elk pakket € 7,50 per bestelling tot 30 KG ongeacht het aantal artikelen.
Internationale verzendkosten zijn op aanvraag verkrijgbaar bij merkspul.nl
Bestellingen zullen standaard geleverd worden via Post NL. Eventueel kunnen bestellingen op afspraak worden afgehaald op ons vestigingsadres.
LET OP : Indien u om welke reden dan ook wil afzien van uw bestelling, dan dient u binnen 48 uur te reageren via email of telefoon.
merkspul.nl gaat er van uit wanneer u niet binnen deze termijn heeft gereageerd de opdracht bindend is.

Verpakkingen
Wij maken voor het milieu en de kosten zoveel mogelijk gebruik van gerecyclede verpakkingen en opvulmateriaal.

Levertijden.
merkspul.nl verzend de bestelde artikelen binnen 3 werkdagen na ontvangst van de betaling naar het opgegeven afleveradres mits de artikelen voorradig zijn of anders overeengekomen is.
Bovengenoemde levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn.
merkspul.nl zal nimmer aansprakelijk gesteld kunnen worden als gevolg van het overschrijden van de levertijden. merkspul.nl zorgt voor bezorging per post of verzending naar eigen keuze.
Het eigendom van de producten gaat over bij aflevering zodra de producten betaald zijn.
merkspul.nl is gerechtigd de aflevering in gedeelte na te komen. 
goederen die niet leverbaar zijn vervallen automatisch. 
merkspul.nl hanteert een maximale levertermijn van dertig dagen, onder voorbehoud van beschikbaarheid.
Na overschrijding van maximale levertijd is de koper gerechtigd de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden. 
Indien het pakket geweigerd wordt door de te late levering en der halve retour wordt gestuurd naar merkspul.nl zullen deze kosten ten laste van de retournerende partij komen, tenzij duidelijk anders is overeengekomen.

Manco's
De besteling dient bij aankomst te worden gecontroleerd, Als er iets verkeerd is moet dit binnen 3 werkdagen schriftelijk (email) worden gemeld.

Toevoeging aan eerder gemaakte bestelling.
Aan een bestelling kan iets worden toegevoegt mits de bestelling nog niet verzonden is.

Garantie.
Op alle nieuwe artikelen aangeboden in de webshop geld een fabrieksgarantie van 1 jaar tenzij anders vermeld.
Geen garantie geld voor artikelen die door verkeerd gebruik defekt zijn gegaan.
Op gebruikte artikelen kan geen aanspraak gemaakt worden op garantie.

Retouren
Indien een artikel niet aan uw verwachtingen voldoet dan heeft u recht op de afkoelingsperiode van 7 dagen volgens de wet "kopen op afstand".
U kan dan het artikel indien in onbeschadigde verpakking en ongebruikt binnen 7 dagen na ontvangst terugzenden aan merkspul.nl
merkspul.nl is ten alle tijden gerechtigd de geretourneerde artikelen te weigeren als het item of de doos is beschadigd, er onderdelen ontbreken of als daar het vermoeden toe is.
merkspul.nl zal na correcte ontvangst van de goederen het bedrag terugstorten op de rekening van de koper. De kosten voor het retour zenden zijn echter voor de koper.
De verzendkosten die eventueel bij de bestelling zijn gemaakt zijn voor rekening van de koper en worden dus niet vergoed.

Goederen die zijn afgehaald of op een beurs zijn gekocht kunnen niet worden geretouneerd.
Retour sturen van uw goederen, kan uitsluitend na contact en overleg.
Bij retour zendingen kan 15% order en behandel kosten in rekening gebracht worden als de verpakking en/of staat van een product niet goed is.
Speciaal bestelde artikelen kunnen niet worden geretouneerd.

Communicatie.
Voor misverstanden, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of andere communicatiemiddelen in het verkeer tussen u en merkspul.nl, dan wel tussen merkspul.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en merkspul.nl, is merkspul.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van merkspul.nl

Overmacht.
merkspul.nl heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder tussenkomst van gerechtelijke macht te ontbinden.
merkspul.nl zal dit schriftelijk aan u mee meedelen, zonder dat merkspul.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan merkspul.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Overig
Indien u aan merkspul.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is merkspul.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan merkspul.nl schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
Wanneer door merkspul.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat merkspul.nl deze voorwaarden soepel toepast.
Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met merkspul.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door merkspul.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
merkspul.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden. 

 Aquatrades merkspul.nl
Tuinstraat 138
2921XM Krimpen a/d IJssel

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Websites:

Https://www.merkspul.nl

Https://www.merkspul.commerkspul.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 
Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij, onder andere, verwerken.

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- BTW nummer ( Zakelijke klanten )

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken